Chương trình hoạt động năm 2017 của Đảng bộ trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020