Chuyên Mục Tuyển Sinh

Danh sách trúng tuyển cao đẳng năm 2017 - đợt 2 (xét tuyển 27/07-18/09/2017)

11-08-2017
10:51
( 0 ) Bình luận

Danh sách thí sinh trúng tuyển cao đẳng năm 2017 - đợt 2 (Nhà trường xét tuyển và cập nhật danh sách thí sinh đăng ký từ 27/07 - 18/09/2017) hiện nay Nhà trường vẫn tiếp tục nhận hồ sơ xét tuyển đợt 2.Xem chi tiết

Danh sách thí sinh trúng tuyển cao đẳng hệ chính quy năm 2017 - đợt 01 (Kết thúc xét tuyển ngày 26/07/2017)

14-06-2017
22:59
( 0 ) Bình luận

Danh sách thí sinh trúng tuyển cao đẳng năm 2017 - Đợt 01 (Kết thúc xét duyệt ngày 26/07/2017)

Xem chi tiết

Thông báo tuyển sinh năm 2017

14-06-2017
22:57
( 0 ) Bình luận