Đảng bộ Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Vinatex TP. Hồ Chí Minh quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII)

Ngày 18 tháng 02 năm 2017, Đảng bộ Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Vinatex TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII). Hội nghị diễn ra trang trọng và nghiêm túc với sự tham gia của toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ trường và các đồng chí là cán bộ chủ chốt các đơn vị.

Tại Hội nghị, đồng chí Hồ Ngọc Tiến, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng nhà trường trực tiếp triển khai Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

Đồng chí Hồ Ngọc Tiến, Bí thư Đảng ủy quán triệt Nghị quyết tại Hội nghị

 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiển, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường báo cáo quán triệt Nghị quyết số 05, 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 và kết luận số 09-KL/TW ngày 19/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Hồ Ngọc Tiến thay mặt Đảng uỷ triển khai chương trình hành đồng năm 2017 của Đảng bộ nhà trường với những nội dung cơ bản sau:

Về chỉ đạo thực hiện công tác chuyên môn: Đẩy mạnh việc tổ chức thực hiện phương châm hành động năm học 2016 – 2017; đẩy mạnh cải tiến, đổi mới phương pháp dạy và học; chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động Sản xuất – Thực tập; đánh giá kết quả Chiến lược phát triển nhà trường sau 2.5 năm thực hiện; chỉ đạo tổng kết năm học 2016 – 2017; xây dựng phương hướng, nhiệm vụ năm học 2017 – 2018.

Về chỉ đạo thực hiện công tác đảng: Triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh”; tăng cường công tác kiểm tra giám sát, công tác phát triển đảng viên; tổ chức nâng cao hiệu quả quản lý bộ máy nhà trường, công tác tổ chức và sinh hoạt cấp uỷ, chi bộ; lãnh đạo Đại hội Đoàn Thanh niên, Công đoàn trường nhiệm kỳ mới. Chỉ đạo Công đoàn thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm về đổi mới phương thức hoạt động trong việc nắm bắt tư tưởng, dư luận quần chúng, tuyên truyền, vận động cán bộ viên chức thực hiện quy chế, quy định, văn hóa công sở,…; xây dựng cơ chế giám sát việc thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ viên chức, tham gia tích cực vào công tác xét thưởng, đánh giá thi đua khen thưởng; xây dựng các phong trào thi đua nâng cao năng suất, hiệu quả công tác chuyên môn, phòng chống tham nhũng, lãng phí,… Chỉ đạo Đoàn Thanh niên tăng cường, đổi mới phương thức hoạt động, tuyên truyền học sinh, sinh viên thực hiện nề nếp học tập, văn hoá học đường, thi đua học tốt, rèn luyện tay nghề; phát động các hoạt động vui chơi, giải trí, các hoạt động xã hội thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên và học sinh, sinh viên tham gia.