Đại hội chi bộ Cơ sở 2 nhiệm kỳ 2017 - 2020

Đại hội Chi bộ bao giờ cũng có ý nghĩa rất quan trọng. Song lần này ý nghĩa đó càng tăng lên gấp bội khi Đại hội được tổ chức vào thời điểm mà toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945) và tiến tới kỷ niệm 72 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập 2/9/1945 khai sinh ra nước Viên Nam dân chủ cộng hòa.

Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và kế hoạch số 361 – KH/ĐU ngày 02/06/2017 của Đảng ủy nhà Trường về việc tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc.  Hôm nay ngày 24/08/2017, được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy nhà Trường, Chi bộ Cơ sở 2 long trọng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2020.

Đại hội đã đi sâu kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2017, rút ra bài học kinh nghiệm làm cơ sở để đề ra phương hướng, nhiệm vụ và những giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn, để tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết nhiệm kỳ 2017 – 2020.

Đại hội cũng đã thảo luận sâu về các mặt hoạt động của Cơ sở 2 như: tận dụng cơ sở vật chất, phát triển Cơ sở; tăng cường tuyển sinh, liên kết đào tạo ngắn hạn, dài hạn; tăng năng suất lao động, tăng doanh thu từng bước ổn định đời sống CB - CNV. Cho nên trách nhiệm của mỗi Đảng viên là tập trung suy nghĩ, tích cực đóng góp ý kiến để “Đại hội thật sự là Đại hội của sự dân chủ, đoàn kết, sáng tạo, khoa học hiệu quả

    Phát biểu tại Đại hội đồng chí Nguyễn Ngọc Hiển Phó Bí thư Đảng uỷ thay mặt cho Ban thường vụ Đảng uỷ nhà Trường đã về dự và đưa ra những ý kiến chỉ đạo làm cơ sở cho Chi bộ lãnh đạo và triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội trong nhiệm kỳ tới. 

Bên cạnh đó, Đại hội đã xem xét lựa chọn những Đảng viên tiêu biểu, có phẩm chất chính trị vững vàng, có tinh thần trách nhiệm cao, để bầu vào Chi uỷ nhiệm kỳ 2017 – 2020.

 

Các đồng chí Chi ủy mới nhiệm kỳ 2017 - 2020

        Sau 1/2 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội chi bộ Cơ sở 2  nhiệm kỳ 2017 - 2020 đã thành công tốt đẹp. Đại hội cũng đã thảo luận đi đến thống nhất cao về phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ  2017 - 2020 và quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ chính trị mà Đảng ủy cấp trên giao phó trong nhiệm kỳ mới.