Danh sách thí sinh trúng tuyển cao đẳng hệ chính quy năm 2017 - đợt 01 (tính đến ngày 19/05/2017)