ĐÀO TẠO

Ngoại ngữ:

Đào tạo tiếng Hoa, Tiếng Anh ngắn hạn, tổ chức các kỳ thi và cấp chứng chỉ:

Tổ chức dạy và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam (tương đương A1-C2 theo CEFR).

Tổ chức dạy và cấp chứng chỉ tiếng Anh ngắn hạn trình độ A, B, C theo hệ thống chứng chỉ quốc gia.

Tổ chức dạy và luyện thi TOEIC theo chuẩn Quốc tế.

Tổ chức đào tạo tiếng Anh ngắn hạn cho sinh viên trong Trường và các đơn vị, cá nhân bên ngoài có nhu cầu.

Hợp tác với IIG (International Investment Group) trong việc cấp chứng chỉ TOEIC, Tin học MOS theo chuẩn Quốc tế.

 

Tin học:

Đào tạo tin học ngắn hạn, tổ chức thi và cấp các chứng chỉ:

Tổ chức dạy, kiểm tra và cấp chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản, nâng cao theo quy định.

Tổ chức học và luyện thi chứng chỉ MOS do Microsoft trực tiếp cấp chứng chỉ.

Tổ chức đào tạo tin học ngắn hạn cho sinh viên trong Trường và các đơn vị, cá nhân bên ngoài có nhu cầu.

Hợp tác với IIG trong việc cấp chứng chỉ MOS theo tiêu chuẩn Microsoft.