Đoàn trường tổ chức các hoạt động, chương trình chào đón tân sinh viên và tổng kết chiến dịch tình nguyện hè lần thứ 24 năm 2017