Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ năm ban chấp hành trung ương đảng (Khóa XII)

 HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ NĂM BAN CHẤP HÀNH

TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (KHÓA XII)

      Sáng ngày 18/8/2017, Đảng bộ Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex TP. Hồ Chí Minh (Đảng bộ Trường) tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII). Tham dự Hội nghị có các đồng chí là uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ; bí thư, phó bí thư Chi bộ; trưởng, phó các đơn vị; chủ tịch, phó chủ tịch Công đoàn; bí thư, phó bí thư Đoàn Trường và toàn thể đảng viên trong toàn đảng Đảng bộ.

ĐC Hà Văn Ngoan, BCV Cao cấp – BTGTW quán triệt nghị quyết trước Hội nghị

      Hội nghị đã lắng nghe đồng chí Hà Văn Ngoan – Báo cáo viên cao cấp, Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt và triển khai nội dung cơ bản bản Nghị quyết số 10, 11, 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương Đảng (Khóa XII). Đặc biệt, đồng chí Hà Văn Ngoan nhấn mạnh nội dung cơ bản của Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Toàn cảnh Hội nghị

      Sau 4 giờ làm việc với tinh thần nghiêm túc, tích cực, mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức và nắm vững các quan điểm của Đảng về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta; về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; về phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Qua đây, Ban Tuyên giáo thuộc Đảng bộ Trường đề nghị tất cả các cán bộ, đảng viên tham gia Hội nghị viết bài thu hoạch cá nhân. Nội dung bài thu hoạch tập trung thể hiện nhận thức cá nhân về thực trạng (thành tựu, hạn chế, nguyên nhân), những điểm mới, thời cơ thách thức, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của các Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Đặc biệt là những kiến nghị của cá nhân về các biện pháp thực hiện ở đơn vị nơi mình công tác, trách nhiệm và chương trình hành động cụ thể để thực hiện Nghị quyết. Từ đó tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, nhận thức lệch lạc, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao.