Hướng dẫn thủ tục chế độ miễn, giảm học phí cho HS, SV

Hướng dẫn thủ tục chế độ miễn, giảm học phí cho HS, SV theo thông tư liện tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/03/2016 và có hiệu lực ngày 16/05/2016