Kế hoạch thi đua chào mừng "ngày Nhà giáo Việt Nam" 20/11 năm 2016

Nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn thể HSSV, góp phần thiết thực lập thành tích chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2016