Kế hoạch thi lại và xét tốt nghiệp đợt 2, năm 2017