Kế hoạch thực tập tốt nghiệp năm học 2017-2018 của các ngành

 - Kế hoạch thực tập tốt nghiệp Ngành Công nghệ may

 

- Kế hoạch thực tập tốt nghiệp Ngành Công nghệ sợi dệt

 

- Kế hoạch thực tập tốt nghiệp Ngành Thiết kế thời trang

 

- Kế hoạch thực tập tốt nghiệp Ngành Tiếng Anh

 

- Kế hoạch thực tập tốt nghiệp Ngành Công nghệ thông tin

 

- Kế hoạch thực tập tốt nghiệp Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 

 

- Kế hoạch thực tập tốt nghiệp Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí

 

- Kế hoạch thực tập tốt nghiệp Ngành Công nghệ kỹ thuật Điện- Điện tử

 

- Kế hoạch thực tập tốt nghiệp Ngành Kế toán

 

- Kế hoạch thực tập tốt nghiệp Ngành Quản trị kinh doanh