Lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng Lữ Thái Hòa

Ngày 14 tháng 2 năm 2017, Chi bộ Công tác học sinh, sinh viên thuộc Đảng bộ Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex Tp. Hồ Chí Minh đã trang trọng tổ chức Lễ kết nạp quần chúng Lữ Thái Hòa vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, theo đúng trình tự, quy định của Điều lệ Đảng. Thay mặt Chi bộ Đồng chí Nguyễn Thành Nhân, UVBCH Đảng bộ, Bí thư Chi bộ đã trao Quyết định kết nạp Đảng viên cho quần chúng Lữ Thái Hòa.

Đồng chí Lữ Thái Hòa nhận quyết định kết nạp Đảng viên

Trước cờ Tổ Quốc, cờ Đảng, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự chứng kiến của toàn thể đảng viên Chi bộ, đồng chí Lữ Thái Hòa đọc lời tuyên thệ trung thành với Đảng, Tổ Quốc, phấn đấu trở thành một Đảng viên gương mẫu

Đồng chí Lữ Thái Hòa đọc lời tuyên thệ trước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thay mặt Chi bộ, đồng chí Nguyễn Thành Nhân, UVBCH Đảng bộ, Bí thư Chi bộ chúc mừng và dặn dò đồng chí Lữ Thái Hòa tiếp tục phấn đấu, rèn luyện đạo đức, chuyên môn, nghiệp vụ và học tập nâng cao trình độ để xứng đáng trở thành đảng viên chính thức; phân công 02 Đảng viên chính thức tiếp tục giúp đỡ đồng chí Lữ Thái Hòa hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Sau hơn một giờ làm việc, buổi lễ kết nạp đảng viên của Chi bộ Công tác học sinh, sinh viên đã thành công tốt đẹp.

Đồng chí Nguyễn Thành Nhân giao nhiệm vụ cho đồng chí Lữ Thái Hòa