Lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng NGUYỄN THANH TIỀN

         Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng nói chung và các cá nhân Đảng viên nói riêng. Như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: "Vấn đề phát triển Đảng là vấn đề quan trọng trong xây dựng đảng. Đảng phải có một số lượng đảng viên nhất định mới hình thành nên tổ chức đảng. Sự nghiệp lãnh đạo cách mạng của Đảng là sự nghiệp vĩ đại lâu dài phải do nhiều thế hệ chiến sĩ cộng sản tham gia gánh vác. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu chỉ có thể có trên cơ sở số lượng, chất lượng đội ngũ đảng viên tương ứng. Do đó, Đảng phải thường xuyên làm tốt công tác phát triển đảng".

         Thực hiện lời dạy của Bác, sáng ngày 04/08/2017 Chi bộ Cơ sở 2 tổ chức lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng ưu tú Nguyễn Thanh Tiền chuyên viên Trung tâm Sản xuất – Thực tập. Về dự lễ kết nạp có đồng chí Nguyễn Ngọc Hiển, Phó Bí thư Đảng ủy Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Vinatex TP. Hồ Chí Minh.

         Buổi lễ tổ chức long trọng, theo đúng quy định Điều lệ Đảng dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đức Lịch Bí thư Chi bộ. Đứng trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc, chân dung của Chủ tịch Hồ Chí Minh và trước sự chứng kiến của các đại biểu, đồng chí Nguyễn Thanh Tiền đọc lời tuyên thệ và hứa sẽ tiếp tục phấn đấu để luôn xứng đáng là người đảng viên gương mẫu, góp sức thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của nhà trường, góp phần xây dựng Đảng bộ Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Vinatex TP. Hồ Chí Minh ngày càng vững mạnh. 

 

Quần chúng Nguyễn Thanh Tiền đọc đơn xin vào Đảng

       

         Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Ngọc Hiển đề nghị đồng chí Nguyễn Thanh Tiền tích cực phát huy tính chủ động, sự bản lĩnh, tiên phong của người đảng viên, không chỉ trong công tác tại đơn vị mà trên tất cả các lĩnh vực khác ngoài xã hội.

Đồng chí Nguyễn Đức Lịch Bí thư Chi bộ trao Quyết định kết nạp đảng

         Kết nạp thêm một đảng viên mới vào hàng ngũ của Đảng là thành công của Chi bộ Cơ sở 2 nói riêng và của Đảng bộ Nhà trường nói chung trong công tác xây dựng và phát triển đội ngũ. Đây sẽ là những nhân tố làm nên sức mạnh tập thể để đưa Đảng bộ Nhà trường hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị mà cấp trên đã tin tưởng giao phó.

         Sau hơn một giờ làm việc, buổi lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng Nguyễn Thanh Tiền do Chi bộ Cơ sở 2 tổ chức diễn ra theo đúng kế hoạch và đã thành công tốt đẹp.