LỊCH HỌC LẠI HÈ, NĂM HỌC 2016-2017 CỦA KHOA THIẾT KẾ THỜI TRANG