Lịch thi học lại tuần 50 môn tiếng anh căn bản và tin học bản bản