liên hệ

Cơ sở 2 - Trường Cao Đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Vinatex Thành Phố Hồ Chí Minh
Số 2 – Đường Hùng Vương – Trảng Bom – Đồng Nai
Điện thoại: (0251) 8 951 721 - (0251) 8 951 722. 

Fax: (0251) 8 951 722
Email: cs2@vetc.edu.vn