LIÊN HỆ

Văn Phòng Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học
Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38 965 799
Email : ttnnth@vetc.edu.vn