Phòng QLKH&QHDN tích cực thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm thiết thực chào mừng ngày "Nhà Giáo Việt Nam" 20/11/2015

Nhằm lập thành tích chào mừng ngày "Nhà Giáo Việt Nam" 20/11/2015, Phòng QLKH&QHDN đã tổ chức thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Xét duyệt đề tài NCKH năm học 2015 – 2016.

2. Triển khai kế hoạch bồi dưỡng Giảng viên do chuyên gia PUM giảng dạy.

3. Xây dựng kế hoạch và triển khai viết bài cho chuyên san kỹ thuật-công nghệ số 1.

4. Lựa chọn duyệt in một số giáo trình các môn cơ sở ngành và chuyên ngành.

5. Chuẩn bị kế hoạch thực hiện chủ trương: Liên tục đảm bảo chất lượng đào tạo cho HS-SV sau khi tốt nghiệp. Ngoài ra tập thể Cán bộ - Chuyên viên của Phòng còn tích cực tham gia các hoạt động thể dục - thể thao và Hội diễn văn nghệ do các Đoàn thể tổ chức. Nhân ngày 20/ 11, Phòng QLKH&QHDN xin kính gửi tới Quý Thầy, các Cô những lời chúc tốt đẹp nhất.