Thông Báo - Công Đoàn

Nhận tiền vay vốn quỹ CEP

11-08-2017
08:50
( 0 ) Bình luận

Ngày 14/8/17 đúng 14h30 kính mới quý thầy, cô xuống khu F để nhận tiền vay vốn, khi đi nhớ mang theo CMND hoặc thẻ CBCNV.

Trân trọng