Thông Báo - Phòng CTHSSV

Thông tư số 16/2015/TT-BGDDT ngày 12 tháng 8 năm 2015

21-02-2017
01:00
( 0 ) Bình luận

Thông tư số 16/2015/TT-BGDDT ngày 12 tháng 8 năm 2015 về việc ban hành quy chế đánh giá rèn luyện HSSV hệ chính quy.

Thông tư 04/2014/TT-BGDDT

21-02-2017
01:00
( 0 ) Bình luận

Thông tư 04/2014/TT-BGDDT quy định Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

Nghị định 86/2015/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục

21-02-2017
01:00
( 0 ) Bình luận

Nghị định 86/2015/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến NH 2020-2021

Quyết định số 63/2015/QĐ-TTg

21-02-2017
00:59
( 0 ) Bình luận

Quyết định số 63/2015/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất.