thông báo - Phòng Đào Tạo

Thông báo thay đổi giờ vào học các ca học

22-09-2017
16:07
( 0 ) Bình luận

Từ ngày 04/09/2017 Nhà trường thay đổi giờ vào học và ra về của các ca học:  Sáng từ 7g30; Chiều từ 12g30 và Tối từ 17g00

 

Kế hoạch thi đua chào mừng "ngày Nhà giáo Việt Nam" 20/11 năm 2016

01-03-2017
12:34
( 0 ) Bình luận

Nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn thể HSSV, góp phần thiết thực lập thành tích chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2016

Quy chế đào tạo năm 2017

01-03-2017
12:15
( 0 ) Bình luận