Thông báo, Vận động Đoàn viên thanh niên, học sinh Sinh viên tham gia "Chương trình hiến máu tình nguyện Khối DNTW năm 2017"