thông tin nội bộ

Kế hoạch bồi dưỡng kỹ năng mềm cho HSSV khóa 2016

15-03-2017
07:41
( 0 ) Bình luận

Để góp phần nâng cao kỹ năng mềm cho sinh viên, giúp sinh viên tiếp cận, vận dụng một cách hiệu quả trong học tập rèn luyện ...

Lịch giảng dạy các lớp chuyên đề thiết kế rập thời trang

15-03-2017
07:37
( 0 ) Bình luận

Lịch giảng dạy các lớp chuyên đề thiết kế rập thời trang năm học 2016 - 2017