Thông Báo - Phòng QLKHQHDN

Triển khai thực hiện đề án : “ Giải pháp liên tục đảm bảo chất lượng đào tạo sau khi HSSV tốt nghiệp “ của Trường Cao Đẳng KT-KT Vinatex Tp.HCM

01-03-2017
13:12
( 0 ) Bình luận

Trong xu thế hội nhập và cạnh tranh hiện nay, chất lượng đào tạo là quyết định sự sống còn của các cơ sở đào tạo. Việc đảm bảo chất lượng đào tạo cho người học không chỉ thực hiện trong thời gian HS-SV học tại Trường mà còn phải đảm bảo liên tục sau khi HS-SV tốt nghiệp và đi làm

Thông báo chương trình học bổng

12-03-2017
20:48
( 0 ) Bình luận