Tổ chức các hoạt động phong trào chào đón "Tân sinh viên khoá 2017" và tổng kết Chiến dịch tình nguyện "Mùa hè xanh" lần thứ 24 - năm 2017