Tổ Chức

Ban chấp hành Đảng bộ trường nhiệm kỳ XI (2015-2020):

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ ĐẢNG

CHỨC VỤ CHÍNH QUYỀN

CHỨC VỤ ĐOÀN THỂ

1

Hồ Ngọc Tiến

Bí thư Đảng ủy

Hiệu trưởng

 

2

Nguyễn Ngọc Hiển

Phó Bí thư Đảng ủy, chủ nhiệm UBKT

Phó Hiệu trưởng

 

3

Phan Thị Hải Vân

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy

Phó Hiệu trưởng

 

4

Ngô Đăng Hùng

Đảng ủy viên, Bí thư CB May – Thời trang

Phó trưởng khoa CNDM

UV BCH Công đoàn

5

Vũ Thị Tuyết Hoa

Đảng ủy viên, Bí thư CB Nghiệp vụ

Trưởng phòng Tài chính – Kế toán

 

6

Nguyễn Thành Nhân

Đảng ủy viên, Phó Bí thư CB CTHSSV

Trưởng phòng CTHS

Chủ tịch Công đoàn

7

Đỗ Quang Doanh

Đảng ủy viên, Bí thư CB KT-CD- CNTT

Trưởng khoa Kinh tế

 

8

Bùi Thị Thúy Hằng

Đảng ủy viên

Trưởng bộ môn – Khoa KHCB

Bí thư Đoàn trường

9

Bùi Thị Thu Cúc

Đảng ủy viên (Phụ trách VPĐU)

Phó trưởng phòng TC – HC

 

 

Ủy ban kiểm tra Đảng Ủy:

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ ĐẢNG

CHỨC VỤ CHÍNH QUYỀN

1

Nguyễn Ngọc Hiển

Phó Bí thư Đảng ủy, chủ nhiệm UBKT

Phó Hiệu trưởng

2

Nguyễn Thị Thanh Liễu

Ủy viên

Phó trưởng phòng Thanh tra, khảo thí và đảm bảo chất lượng GD

3

Trần Hoài Nam

Ủy viên

Phó trưởng phòng TC-HC


Các chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017:

Chi bộ Nghiệp vụ:

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ ĐẢNG

1

Vũ Thị Tuyết Hoa

Bí thư Chi bộ

2

Bùi Thanh Quốc

Phó Bí thư Chi bộ

3

Đinh Thị Thanh

Chi ủy viên

Chi bộ Đào tạo:

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ ĐẢNG

1

Trần Hoàng Long

Bí thư Chi bộ

2

Nguyễn Thị Thanh Liễu

Phó Bí thư Chi bộ

Chi bộ Công tác Học sinh Sinh viên:

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ ĐẢNG

1

Nguyễn Thành Nhân

Phó Bí thư Chi bộ

Chi bộ Khoa học Cơ bản:

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ ĐẢNG

1

Lê Thanh Lâm

Bí thư Chi bộ

Chi bộ Kinh tế - Cơ điện - Công nghệ thông tin:

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ ĐẢNG

1

Đỗ Quang Doanh

Bí thư Chi bộ

2

Nguyễn Ngọc Lan

Phó Bí thư Chi bộ

Chi bộ May - Thời trang:

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ ĐẢNG

1

Ngô Đăng Hùng

Bí thư Chi bộ

2

Lê Hoàng Thanh

Phó Bí thư Chi bộ

3

Đinh Thị Thu Thủy

Chi ủy viên

Chi bộ Cơ sở 2:

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ ĐẢNG

1

Nguyễn Đức Lịch

Bí thư Chi bộ

2

Bùi Ngọc Bốn

Phó Bí thư Chi bộ

3

Phạm Văn Kiên

Chi ủy viên