Tổ chức Lễ kỷ niệm ngày nhà giáo việt nam 20/11 và khai giảng năm học 2017-2018