Triển khai thực hiện đề án : “ Giải pháp liên tục đảm bảo chất lượng đào tạo sau khi HSSV tốt nghiệp “ của Trường Cao Đẳng KT-KT Vinatex Tp.HCM

Trong xu thế hội nhập và cạnh tranh hiện nay, chất lượng đào tạo là quyết định sự sống còn của các cơ sở đào tạo. Việc đảm bảo chất lượng đào tạo cho người học không chỉ thực hiện trong thời gian HS-SV học tại Trường mà còn phải đảm bảo liên tục sau khi HS-SV tốt nghiệp và đi làm

Để đảm bảo chất lượng đào tạo, trong thời gian qua Nhà trường đã chú trọng thực hiện nhiều giải pháp trong quá trình đào đạo về nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên, cải tiến và đổi mới nội dung chương trình đào tạo, hoàn thiện cơ sở vật chất và đổi mới trang thiết bị. Nhằm đưa hoạt động này trở thành một nhiệm vụ thường xuyên của trường, thể hiện trách nhiệm đối với người học và bảo vệ uy tín, thương hiệu Nhà trường trong điều kiện cạnh tranh sắp tới thì việc xây dựng và triển khai đề án “Giải pháp liên tục đảm bảo chất lượng đào tạo sau khi HS - SV tốt nghiệp” là việc làm hết sức thiết thực.

Mục tiêu của đề án

- Duy trì chất lượng “sản phẩm” sau đào tạo và để giải quyết những khó khăn khi thực hành nghề nghiệp của HS-SV tốt nghiệp của Trường và đáp ứng yêu cầu của người sử dụng “sản phẩm” đào tạo, góp phần phát triển bền vững thương hiệu và uy tín của Nhà trường;

- Rút ngắn khoảng cách giữa đào tạo trong Nhà trường và thực tế sản xuất, giúp HS-SV có thể đáp ứng được yêu cầu công việc tại doanh nghiệp trong thời gian ngắn nhất;

- Cải tiến chương trình đào tạo theo từng thời điểm sao cho phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp và xã hội;

Nội dung và giải pháp thực hiện đề án:

1. Xây dựng các kênh thông tin nắm bắt khó khăn của HS - SV sau tốt nghiệp:

- Xây dựng cổng thông tin trực tuyến, diễn đàn  làm cầu nối thông tin giữa cựu HS-SV với Nhà trường;

- Xây dựng trang thông tin học tập nghiên cứu của HSSV;

- Hỗ trợ HS-SV trong  những khó khăn gặp phải trong thực tế công việc;

2. Khảo sát yêu cầu doanh nghiệp

- Khảo sát yêu cầu vị trí việc làm của doanh nghiệp;

- Khảo sát tình hình việc làm HS-SV sau tốt nghiệp;

3. Tổ chức đào tạo bồi dưỡng liên tục cho HS - SV sau tốt nghiệp

- Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ việc đào tạo trực tuyến;

- Tổ chức các khóa đào tạo chuyên đề và kỹ năng tại Trường và doanh nghiệp khi có nhu cầu;

- Tư vấn trực tuyến khi có nhu cầu;

4. Xây dựng, bổ sung chương trình đào tạo cho các ngành

- Xác định các nội dung chương trình cần cải tiến của từng ngành đào tạo;

- Cập nhật các nội dung chương trình tiên tiến của từng ngành;

Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, do vậy từ tháng 01/2016 đến nay lãnh đạo và các đơn vị trong nhà trường đã tích cực triển khai thực hiện các nội dung và giải pháp nhằm đạt mục tiêu đề án đã đề ra. Quá trình thực hiện bước đầu đã mang lại được kết quả rất khả quan, khẳng định chủ trương của nhà trường về đảm bảo chất lượng liên tục sau đào tạo là đúng đắn.