TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH CITY COLLEGE OF TECHNOLOGY

icon_3

BAN GIÁM HIỆU

 

ThS. NGUYỄN NGỌC HIỂN
Hiệu trưởng, Bí thư Đảng ủy
Email: nnhien@vetc.edu.vn || nguyenngochien67@yahoo.com
covan TS. PHAN THỊ HẢI VÂN
Phó Hiệu trưởng, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy
Email: pthvan@vetc.edu.vn || haivanvinatex@yahoo.com