TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH CITY COLLEGE OF TECHNOLOGY

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

24/05/2021

     Sáng ngày 23/5/2021, tại điểm bầu cử số 278 diễn ra tại Trường Cao đẳng Công nghệ TP.HCM, rất đông các cử tri đã đi bỏ phiếu bầu Đại biểu Hội Đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 và Đại biểu Quốc hội khóa XV.
Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân là hình thức dân chủ trực tiếp, là phương thức thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong việc xây dựng Nhà nước nói chung và cơ quan đại diện – cơ quan quyền lực nhà nước từ trung ương đến địa phương ở nước ta nói riêng.

Quang cảnh khu vực bỏ phiếu số 278 tại Trường Cao đẳng Công nghệ TP.HCM

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026 được tổ chức cùng một ngày trên phạm vi cả nước và là nhiệm kỳ thứ hai thực hiện theo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.

Các cử tri thực hiện khai báo y tế và đo thân nhiệt trước khi vào bầu cử

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, diễn ra sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, gắn liền với công tác cán bộ, liên quan đến trách nhiệm của các cấp, các ngành; là nơi để cử tri phát huy quyền và nghĩa vụ của công dân, lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình trong cơ quan quyền lực nhà nước ở trung ương và địa phương, đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.
Riêng đối với cử tri tại TP. Thủ Đức, ngày bầu cử hôm nay còn là ngày đặc biệt vì cử tri sẽ bầu đại biểu 3 cấp: Hội đồng nhân dân TP.Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh và Đại biểu Quốc hội – Đây là kỳ bầu cử chưa có tiền lệ của cử tri TP.Thủ Đức trước đây.
Đặc biệt, tại điểm bầu cử này còn thu hút khá đông các bạn sinh viên trường Cao đẳng Công nghệ TP.HCM tham gia bỏ phiếu. Với nhiều bạn trẻ, lần đầu làm nghĩa vụ công dân thật sự đặc biệt và nhiều ý nghĩa.

Các cử tri thực hiện khai báo y tế và đo thân nhiệt trước khi vào bầu cử

Các cử tri bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu

Các cử tri bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu