TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH CITY COLLEGE OF TECHNOLOGY

icon_3

 

CÁC  BIỂU MẪU TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ – TIN HỌC

(Học viên lấy mẫu xuống điền thông tin, nộp lại cho Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học

trường Cao đẳng Công nghệ Tp. HCM, liên hệ Thầy Lan: 0903.711.874 ) 

   1 – Phiếu đăng ký dự thi chứng nhận năng lực Ngoại ngữ bậc 1 và bậc 2 Click

   2 – Phiếu đăng ký dự thi cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin Cơ bản, nâng cao Click

   3 –  Đơn xin xác nhận cấp chứng chỉ Tiếng Anh bậc 1 và bậc 2 Click

   4 – Đơn xin xác nhận cấp chứng chỉ Công nghệ thông tin Cơ bản, Nâng cao Click