TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH CITY COLLEGE OF TECHNOLOGY

icon_3

 

CÁC  BIỂU MẪU TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ – TIN HỌC

(Học viên lấy mẫu xuống điền thông tin, nộp lại cho Trung tâm Ngoại ngữ – tin học) 

   – Phiếu đăng ký dự thi chứng nhận năng lực Ngoại ngữ Click

 

   – Phiếu đăng ký dự thi cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin Click

                   

   –  Đơn xin xác nhận cấp chứng chỉ Tiếng Anh Click

 

  – Đơn xin xác nhận cấp chứng chỉ Tin Học Click