TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH CITY COLLEGE OF TECHNOLOGY

icon_3

Chương Trình Đào Tạo Trung Tâm Ngoại Ngữ Tin Học

1. Ngoại ngữ
– Đào tạo tiếng Hoa, Tiếng Anh ngắn hạn, tổ chức các kỳ thi và cấp chứng chỉ:
– Tổ chức dạy và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam (tương đương A1-C2 theo CEFR).
– Tổ chức dạy và cấp chứng chỉ tiếng Anh ngắn hạn trình độ A, B, C theo hệ thống chứng chỉ quốc gia.
– Tổ chức dạy và luyện thi TOEIC theo chuẩn Quốc tế.
– Tổ chức đào tạo tiếng Anh ngắn hạn cho sinh viên trong Trường và các đơn vị, cá nhân bên ngoài có nhu cầu.
– Hợp tác với IIG (International Investment Group) trong việc cấp chứng chỉ TOEIC, Tin học MOS theo chuẩn Quốc tế.

2. Tin học
– Đào tạo tin học ngắn hạn, tổ chức thi và cấp các chứng chỉ:
– Tổ chức dạy, kiểm tra và cấp chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản, nâng cao theo quy định.
– Tổ chức học và luyện thi chứng chỉ MOS do Microsoft trực tiếp cấp chứng chỉ.
– Tổ chức đào tạo tin học ngắn hạn cho sinh viên trong Trường và các đơn vị, cá nhân bên ngoài có nhu cầu.
– Hợp tác với IIG trong việc cấp chứng chỉ MOS theo tiêu chuẩn Microsoft.