TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH CITY COLLEGE OF TECHNOLOGY

icon_3

CƠ SỞ VẬT CHẤT

Tổng diện tích khuôn viên: 30.000 m2.
Cơ sở I: 10.000 m2 tọa lạc tại: số 586, Kha Vạn Cân, Phường Linh Đông, TP. Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, với tổng diện tích công trình kiến trúc: 11.668 m2 với 9 khối nhà 3 tầng.

STT Danh mục/loại Đơn vị tính Số lượng Ghi chú
1 Phòng học lý thuyết
Hội trường, giảng đường
Phòng
Phòng
25
01
60 hs/phòng
400 người/phòng
2 Phòng thí nghiệm Phòng 01 40 hs/phòng
3 Phòng học chuyên môn Phòng 08 60 hs/phòng
4 Phòng thực hành Phòng 17 60 hs/phòng
5 Hành chính, văn phòng m2 1400
6 Thư viện điện tử m2 300
7 Nhà nội trú m2 2.256

Tổng số máy móc, thiết bị: 1.200, đủ chủng loại phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập.

Cơ sở II: tọa lạc tại: xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, đang xây dựng, thời gian hoàn thành đến năm 2010. Diện tích sàn xây dựng 16.683 m2 trên khuôn viên 20.000 m2 bao gồm các hạng mục sau:

STT Danh mục/loại Đơn vị tính Số lượng Ghi chú
1 Khối phòng học lý thuyết,
giảng đường, hội trường, thư viện, phòng làm việc
m2 4.841 kết cấu 6 tầng
2 Khối phòng thí nghiệm, thực hành m2 2.296 kết cấu 4 tầng
3 Khối phòng học nghiên cứu thực nghiệm sản xuất m2 600 kết cấu 3 tầng
4 Khối xưởng thực tập sản xuất m2 4.200 kết cấu 1 tầng
5 Khối nhà nội trú m2 3.800 kết cấu 5 tầng
6 Khối nhà bảo vệ, phòng khách, nhà ăn m2 526
7 Sân chơi TDTT m2 1.000

Tổng giá thiết bị hiện có khoảng 12 tỷ đồng.