TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH CITY COLLEGE OF TECHNOLOGY

icon_3

ĐẢNG BỘ

Đảng bộ Trường Cao đẳng Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn Dệt may Việt Nam. Đảng bộ là hạt nhân chính trị lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ giáo dục – đào tạo và các nhiệm khác của nhà trường; đảm bảo sự công bằng, công khai trong phân phối thu nhập, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, giảng viên, công nhân viên và học sinh, sinh viên; lãnh đạo công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn cơ quan; kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của các cấp quản lý; lãnh đạo các tổ chức chính trị – xã hội thực hiện đúng chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước, nội quy, quy chế của nhà trường; xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh.
Quá trình hoạt động của đảng bộ trải qua các thời kỳ sau:
– Năm 1985, Chi bộ cơ sở Trường Công nhân kỹ thuật may được thành lập.
– Năm 1998, đổi tên thành chi bộ Trường Trung học kỹ thuật May và Thời trang II.
– Năm 2005, Ban Thường vụ Đảng ủy khối cơ sở Bộ Công nghiệp ra quyết định số 42-QĐNS/ĐUK ngày 19/8/2005 thành lập Đảng bộ Trường trung học kỹ thuật thuật May và Thời trang II.
– Năm 2006, đổi tên thành Đảng bộ Trường Cao đẳng Công nghiệp dệt may thời trang Thành phố Hồ Chí Minh.
– Năm 2009, đổi tên thành Đảng bộ Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Vinatex Thành phố Hồ Chí Minh.
– Năm 2012, với quyết định số 247-QĐ/ĐUTĐ ngày 08/8/2012 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Dệt may Việt Nam, Đảng bộ Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Vinatex thành phố Hồ Chí Minh được tiếp nhận về trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn Dệt May Việt Nam đến nay.
Đảng bộ nhà trường hiện nay là đảng bộ cơ sở có 59 đảng viên, sinh hoạt ở 05 chi bộ. Đảng viên có trình độ sau đại học là 36 người (chiếm 61,01 %), đại học là 16 người (chiếm 27,12%); đảng viên có trình độ cử nhân chính trị là 2 người (chiếm 3,39 %), cao cấp lý luận chính trị là 05 người (chiếm 8,47 %), trung cấp lý luận chính trị là 11 người (chiếm 18,64 %), sơ cấp lý luận chính trị là 17 người (chiếm 28,81%).

Đồng chí Hồ Ngọc Tiến – Bí thư chi bộ phát biểu tại Đại hội năm 2003

  Trải qua 43 năm xây dựng và phát triển, vai trò của những đảng viên/tổ chức đảng tại trường Cao đẳng Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, ngay từ những năm đầu thành lập trường hay là từ khi thành lập chi bộ cơ sơ, đảng bộ cơ sở, đều thể hiện sự tiên phong, gương mẫu trong nhận thức và hành động, góp phần quan trọng vào sự ổn định và phát triển của nhà trường. Đảng bộ đã thể hiện rõ nét vai trò hạt nhân chính trị trong định hướng hoạt động chuyên môn của nhà trường thông qua các nghị quyết về: Chiến lược phát triển nhà trường trong từng giai đoạn; phương hướng, nhiệm vụ chuyên môn 5 năm, hàng năm; các nghị quyết chuyên đề…. Đảng bộ đã lãnh đạo toàn diện, trực tiếp công tác tổ chức bộ máy và công tác cán bộ; đồng thời phát huy tối đa vai trò quản lý, điều hành của Ban Giám hiệu nhằm mang lại hiệu quả cao nhất trong hoạt động quản trị nhà trường. Đảng bộ đã làm tốt vai trò trung tâm trong việc xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong toàn thể cán bộ, giảng viên, công nhân viên và học sinh, sinh viên; lãnh đạo các tổ chức chính trị – xã hội trong nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và theo điều lệ của mỗi tổ chức.
   Với sự nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều kết quả tốt, Đảng bộ nhà trường đã được công nhận là Đảng bộ “Trong sạch vững mạnh” tiêu biểu 13 năm liền (từ năm 2007 đến 2019); được Đảng bộ Khối doanh nghiệp trung ương tặng bằng khen “Đảng bộ trong sạch vững mạnh” 5 năm liền (từ năm 2011 đến 2015); được Đảng bộ Tập đoàn Dệt may Việt Nam tặng giấy khen “Đảng bộ trong sạch vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liền (từ năm 2014 đến 2018); được Đảng bộ Khối doanh nghiệp Công nghiệp Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh tặng giấy khen “Đảng bộ trong sạch vững mạnh” tiêu biểu 3 năm liền (từ năm 2008 đến 2010), nhiều năm liền được đảng bộ Tập đoàn Dệt May Việt Nam tặng giấy khen “Đảng bộ trong sạch vững mạnh” tiêu biểu. Nhiều chi bộ và đảng viên đã được tặng bằng khen và giấy khen của các cấp ủy cấp trên.

Đồng chí Nguyễn Khánh Sơn – Ủy viên Ban Thường vụ, Đảng ủy
Tập Đoàn Dệt May Việt Nam tặng giấy khen cho các đảng viên năm 2017

   Đảng bộ Trường Cao đẳng Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh không ngừng tiếp tục nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức đảng, giữ vững vai trò lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ “Trong sạch vững mạnh”, góp phần thực hiện sự nghiệp xây dựng nhà trường ngày càng phát triển.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG BỘ TRƯỜNG QUA CÁC THỜI KỲ:

Đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 2003 – 2005

Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ, nhiệm kỳ 2015 – 2020

Ban chấp hành Đảng bộ, nhiệm kỳ 2015 – 2020

Đại hội Đảng bộ, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ban chấp hành Đảng bộ, nhiệm kỳ 2020 – 2025