TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH CITY COLLEGE OF TECHNOLOGY

icon_3

Tổ chức nhân sự Đảng bộ

I. Ban chấp hành Đảng bộ trường nhiệm kỳ XII (2020 – 2025):

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐẢNG CHỨC VỤ CHÍNH QUYỀN
1 Nguyễn Ngọc Hiển Bí thư Đảng ủy Hiệu trưởng
2 Phan Thị Hải Vân Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy,
Phụ trách Bộ phận Tuyên giáo
Phó Hiệu trưởng
3 Vũ Thị Lĩnh Đảng ủy viên, 

Phó Bí thư chi bộ Hành chính

Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính; Kế toán Trưởng
4 Bùi Thị Thu Cúc Đảng ủy viên, Phụ trách Văn phòng Đảng ủy,
Bí thư Chi bộ Hành chính
Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính
5 Lưu Thị Lan
Đảng ủy viên, 
Đảng viên chi bộ Đào tạo
Phó trưởng phòng Đào tạo – Quản lý học sinh, sinh viên
6 Bùi Ngọc Bốn Đảng ủy viên, Phó bí thư chi bộ Đào tạo

Chủ tịch Ban Chấp hành Công đoàn

Phó trưởng phòng Đào tạo – Quản lý học sinh, sinh viên
7 Nguyễn Thế Hiển Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ Đào tạo  Trưởng phòng Đào tạo – Quản lý học sinh, sinh viên

II. Ủy ban kiểm tra Đảng Ủy:

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐẢNG CHỨC VỤ CHÍNH QUYỀN
1 Nguyễn Ngọc Hiển Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Hiệu trưởng
2 Bùi Ngọc Bốn Đảng ủy viên, Phó bí thư chi bộ Đào tạo Phó trưởng phòng Đào tạo – Quản lý học sinh, sinh viên
3 Vũ Thị Lĩnh Đảng ủy viên, 

Phó Bí thư chi bộ Hành chính

Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính; Kế toán Trưởng

III. Các chi bộ trực thuộc:
1. Chi bộ Hành chính:

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐẢNG CHỨC VỤ CHÍNH QUYỀN
1 Bùi Thị Thu Cúc Đảng ủy viên

Phụ trách Văn phòng Đảng ủy
Bí thư Chi bộ

Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính
2 Vũ Thị Lĩnh Đảng ủy viên, 

Phó Bí thư Chi bộ

Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính; 

Kế toán Trưởng

3 Bùi Thanh Quốc Chi ủy viên Phó trưởng phòng Tổ chức – Hành chính

 

2. Chi bộ Đào tạo – Kinh tế:

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐẢNG CHỨC VỤ CHÍNH QUYỀN
1 Nguyễn Thế Hiển Đảng ủy viên

Bí thư Chi bộ

 Trưởng phòng Đào tạo – Quản lý học sinh, sinh viên
2 Bùi Ngọc Bốn Đảng ủy viên

Phó Bí thư Chi bộ;

Chủ tịch công đoàn

Phó Trưởng phòng Đào tạo – Quản lý học sinh, sinh viên
3 Mai Thị Thảo Chi ủy viên Phó Trưởng khoa, phụ trách khoa Kinh tế – Du lịch


3. Chi bộ Công nghệ may – Thời trang:

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐẢNG CHỨC VỤ CHÍNH QUYỀN
1 Nguyễn Thanh Yến Xuân
Bí thư Chi bộ Trưởng khoa Thiết kế thời trang
2 Vũ Văn Đang
Phó Bí thư Chi bộ Trưởng cơ sở 2
3 Nguyễn Trần Thị Diễm Hiền Chi ủy viên Trưởng bộ môn Công nghệ may thuộc khoa Công nghệ may – Thời trang


4. Chi bộ Cơ điện – Ngoại ngữ – Tin học:

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐẢNG CHỨC VỤ CHÍNH QUYỀN
1 Cao Minh Nam Bí thư Chi bộ; Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn; Trưởng Ban Thanh tra nhân dân Phó Trưởng khoa Ngoại ngữ – Tin học
2 Lê Minh Trung Phó Bí thư Chi bộ Phó Trưởng khoa Ngoại ngữ – Tin học
Lữ Thái Hòa Chi ủy viên Trưởng bộ môn Điện – Điện tử; khoa Cơ điện – Ô tô