TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH CITY COLLEGE OF TECHNOLOGY

icon_3

Tổ chức nhân sự Đảng bộ

I. Ban chấp hành Đảng bộ trường nhiệm kỳ XII (2020 – 2025):

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐẢNG CHỨC VỤ CHÍNH QUYỀN
1 Hồ Ngọc Tiến Bí thư Đảng ủy Hiệu trưởng
2 Nguyễn Ngọc Hiển Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Phó Hiệu trưởng
3 Phan Thị Hải Vân Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy,
Phụ trách Bộ phận Tuyên giáo
Phó Hiệu trưởng
4 Vũ Thị Lĩnh Đảng ủy viên, 

Phó Bí thư chi bộ Hành chính

Trưởng phòng, Tài chính – Kế toán; Kế toán Trưởng
5 Nguyễn Thành Nhân Đảng ủy viên,
Bí thư Chi bộ Cơ điện – Ngoại ngữ – Tin học
Trưởng khoa Cơ điện
6 Bùi Thị Thu Cúc Đảng ủy viên, Phụ trách Văn phòng Đảng ủy,
Bí thư Chi bộ Hành chính
Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính
7 Lưu Thị Lan
Đảng ủy viên, 
Bí thư Chi bộ Công nghệ dệt may
Trưởng khoa Công nghệ dệt may
8 Bùi Ngọc Bốn Đảng ủy viên, Phó bí thư chi bộ Đào tạo
Trưởng phòng Công tác HSSV
9 Nguyễn Thế Hiển Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ Đào tạo   Trưởng phòng Đào tạo

II. Ủy ban kiểm tra Đảng Ủy:

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐẢNG CHỨC VỤ CHÍNH QUYỀN
1 Nguyễn Ngọc Hiển Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Phó Hiệu trưởng
2 Bùi Ngọc Bốn Đảng ủy viên, Phó bí thư chi bộ Đào tạo Trưởng phòng Công tác HSSV
3 Vũ Thị Lĩnh Đảng ủy viên, 

Phó Bí thư chi bộ Hành chính

Trưởng phòng Tài chính – Kế toán; Kế toán Trưởng

III. Các chi bộ trực thuộc:
1. Chi bộ Hành chính:

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐẢNG CHỨC VỤ CHÍNH QUYỀN
1 Bùi Thị Thu Cúc Đảng ủy viên

Phụ trách Văn phòng Đảng ủy
Bí thư Chi bộ

Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính
2 Vũ Thị Lĩnh Đảng ủy viên, 

Phó Bí thư Chi bộ

Trưởng phòng Tài chính – Kế toán; Kế toán Trưởng
3 Bùi Thanh Quốc Chi ủy viên Phó trưởng phòng Quản trị – Thiết bị

 

2. Chi bộ Đào tạo:

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐẢNG CHỨC VỤ CHÍNH QUYỀN
1 Nguyễn Thế Hiển Đảng ủy viên

Bí thư Chi bộ

 Trưởng phòng Đào tạo
2 Bùi Ngọc Bốn Đảng ủy viên

Phó Bí thư Chi bộ;

Chủ tịch công đoàn

Trưởng phòng Công tác HSSV


3. Chi bộ Kinh tế – Thời trang:

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐẢNG CHỨC VỤ CHÍNH QUYỀN
1 Nguyễn Thanh Yến Xuân
Bí thư Chi bộ Trưởng khoa Thiết kế thời trang
2 Vũ Văn Đang
Phó Bí thư Chi bộ Phó Trưởng khoa Thiết kế thời trang
3 Mai Thị Thảo Chi ủy viên Phó Trưởng khoa, phụ trách khoa Kinh tế


4. Chi bộ Cơ điện – Ngoại ngữ – Tin học:

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐẢNG CHỨC VỤ CHÍNH QUYỀN
1 Nguyễn Thành Nhân
Đảng ủy viên

Bí thư Chi bộ

Trưởng khoa Cơ điện
2 Cao Minh Nam Phó Bí thư Chi bộ Phó Trưởng khoa Ngoại ngữ – Tin học
3 Lữ Thái Hòa Chi ủy viên Trưởng bộ môn Điện – Điện tử khoa Cơ điện

 

5. Chi bộ Công nghệ dệt may:

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐẢNG CHỨC VỤ CHÍNH QUYỀN
1 Lưu Thị Lan
Đảng uỷ viên, Bí thư Chi bộ
Trưởng khoa Công nghệ dệt may
2 Trương Thị Dịu Phó Bí thư Chi bộ Phó Trưởng Khoa Công nghệ dệt may
3 Nguyễn Trần Thị Diễm Hiền Chi ủy viên Giảng viên khoa Công nghệ dệt may