TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH CITY COLLEGE OF TECHNOLOGY

Danh sách 12 thí sinh vào vòng chung kết

09/04/2019

DANH SÁCH 12 THÍ SINH VÀO VÒNG CHUNG KẾT CUỘC THI
THIẾT KẾ THỜI TRANG FASCEN COLLECTION
Lần IX – Năm 2019

01. Thí sinh: Võ Đặng Tiểu Thúy – Chủ đề bộ sưu tập: Sắc

02. Thí sinh: Nguyễn Thị Trinh – Chủ đề bộ sưu tập: Hồi Sinh

03. Thí sinh: Nguyễn Hoàng Luân – Chủ đề bộ sưu tập: Siêu Bọ

04. Thí sinh: Nguyễn Lê Minh Thuyên – Chủ đề bộ sưu tập: Bản Chất

05. Thí sinh: Trần Duy Hậu – Chủ đề bộ sưu tập: Tảo Đỏ

06. Thí sinh: Đào Huy Đế – Chủ đề bộ sưu tập: Đèn Gà

07. Thí sinh: Lý Thị Tuyết Hồng – Chủ đề bộ sưu tập: Galaxy Dream

08. Thí sinh: Lê Thanh Huy – Chủ đề bộ sưu tập: Cool Face

09. Thí sinh: Nguyễn Thị Thảo Mi – Chủ đề bộ sưu tập: Phá Cách

10. Thí sinh: Đằng Năng Uy – Chủ đề bộ sưu tập: Phá Cách

11. Thí sinh: Nguyễn Chí Lượng – Chủ đề bộ sưu tập: Phá Cách

12. Thí sinh: Vy Văn Hiền – Chủ đề bộ sưu tập: Saphire