TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH CITY COLLEGE OF TECHNOLOGY

Danh sách dự thi kết thúc học phần Tin học căn bản Khóa 20 kết hợp thi chứng chỉ Tin học cơ bản và Nâng cao

06/01/2021

LỊCH THI
NGÀY 10/01/2021

+ Giờ thi: 7h30: P. 01, P. 02, P. 03, P. 04, P. 05
+ Giờ thi: 10h00: P. 06, P. 07, P. 08, P. 09, P. 10

Thời gian thi: 150 phút
(30’ trắc nghiệm + 120’ Thực hành)

Danh sách dự thi kết thúc học phần Tin học căn bản khóa 20 kết hợp thi chứng chỉ Tin học cơ bản  Click vào để xem danh sách

Danh sách dự thi chứng chỉ Tin học nâng cao  Click vào để xem danh sách