TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH CITY COLLEGE OF TECHNOLOGY

Danh sách thi và giờ thi hết môn Tin học và thi hết môn Tin học kết hợp thi chứng chỉ Tin học Nâng cao, ngày 10/06/2023

07/06/2023

– Thi hết môn Tin học kết hợp thi chứng chỉ Tin học Nâng cao 

          + Phòng thi số 01, 02, 03 bắt đầu thi lúc 7h30, ngày 10/06/2023

          + Phòng thi số 04 bắt đầu thi lúc 10h30ngày 10/06/2023

– Hết môn Tin học không lấy chứng chỉ Tin học Nâng cao thi chứng chỉ Cơ bản, thi lúc 10h00, ngày 10/06/2023

Tải file xuống