TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH CITY COLLEGE OF TECHNOLOGY

icon_3

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

Tổng số CB – GV – CNV là 106, trong đó:
– Tiến sĩ: 01

– Thạc sĩ: 54

– Đại học: 29

– Khác: 22