TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH CITY COLLEGE OF TECHNOLOGY

icon_3

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

Tổng số CB – GV – CNV là 99, trong đó:
– Tiến sĩ: 01

– Thạc sĩ: 50

– Đại học: 24

– Khác: 24