TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH CITY COLLEGE OF TECHNOLOGY

icon_3

Giới Thiệu Công Đoàn

Công đoàn trường Cao đẳng Công nghệ TP.HCM là công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Dệt May Việt Nam. Quá trình hoạt động của Công đoàn trải qua các thời kỳ như sau:
– Thành lập tháng 04/1979, lúc đó là tổ Công đoàn thuộc Công đoàn văn phòng 2 Liên hiệp các xí nghiệp may Việt nam
– Năm 1981 thành lập Công đoàn cơ sở Trường Công nhân Kỹ thuật May.
– Năm 1998 được đổi tên thành Công đoàn cơ sở Trường Trung học Kỹ thuật May & Thời trang II.
– Tháng 10/2006 được đổi tên thành Công đoàn cở sở Trường Cao đẳng Công nghiệp Dệt May Thời trang TP.HCM.
– Tháng 07/2009, được đổi tên thành Công đoàn cơ sở Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Vinatex TPHCM.
– Tháng 2/2021 được đổi tên thành Công đoàn cơ sở Trường Cao đẳng Công nghệ TPHCM.
– Công đoàn hiện có 107 đoàn viên, sinh hoạt ở 14 tổ công đoàn.

Trình độ:
– Tiến sĩ: 01 đoàn viên.
– Thạc sĩ: 59 đoàn viên.
– Đại học: 22 đoàn viên.
-Trình độ khác: 25 đoàn viên.

Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ XI (2023 – 2028):

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ CHỨC VỤ CHÍNH QUYỀN
1 Bùi Ngọc Bốn Chủ tịch Phó Trưởng phòng Đào tạo – Quản lý HSSV
Giảng viên kiêm nhiệm
2 Nguyễn Thị Mỹ Thơ Phó Chủ tịch Giảng viên kiêm nhiệm
3 Trương Thị Diệu Ủy viên Giảng viên kiêm nhiệm
4 Nguyễn Thị Xuân Mai Ủy viên Giảng viên
5 Trương Thanh Hiệp Ủy viên Nhân viên
6 Nguyễn Thanh Hùng Ủy viên Giảng viên
7 Cao Minh Nam Ủy viên Phó trưởng khoa Ngoại ngữ – Tin học

Ủy ban kiểm tra Công đoàn:

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ CHỨC VỤ CHÍNH QUYỀN
1 Cao Minh Nam Chủ nhiệm UBKT Phó trưởng khoa Ngoại ngữ – Tin học
2 Trương Thanh Hiệp Ủy viên Nhân viên
3 Trương Thị Dịu Ủy viên Kiêm nhiệm

Danh sách các tổ Công đoàn trực thuộc:

STT TỔ CÔNG ĐOÀN
TỔ TRƯỞNG
1 Phòng Tổ chức – Hành chính Nguyễn Thị Oanh
2 Phòng Đào tạo – Quản lý HSSV Trương Thị Thuý Lan
3 Phòng Kế hoạch – Tài chính Nguyễn Thị Hà
4 Khoa Công nghệ May- Thời Trang Ninh Thị Vân
5 Khoa Kinh tế – Du lịch Nguyễn Thị Thuý An
6 Khoa Cơ Điện – Ô tô Trần Thị Tuyết Nhung
7 Khoa Ngoại ngữ – Tin học Lê Nguyễn Băng Châu
8 Phân hiệu Đòng Nai Nguyễn Thanh Trường