TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH CITY COLLEGE OF TECHNOLOGY

icon_3

Thư viện trường Cao Đẳng Công nghệ TP.HCM được thành lập và đi vào hoạt động từ khi thành lập trường năm 1998. Thư viện trường Cao Đẳng Công nghệ TP.HCM luôn tâm nguyện trở thành một người bạn tri thức luôn sát cánh cùng sinh viên  trên con đường học vấn.

Trong năm học 2011-2012, được sự quan tâm của Ban Giám Hiệu nhà trường, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện hoạt động tương đối hiện đại, Thư viện ngày càng đáp ứng được nhu cầu học tập, giảng dạy, nghiên cứu của giảng viên và sinh viên trong trường

1. Mục tiêu

Mục tiêu của nhà trường là xây dựng Thư viện trường Cao Đẳng Công nghệ TP.HCM  trở thành thư viện điện tử, với hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, vốn tài liệu đa dạng, phong phú nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu học tập và giải trí của học sinh – sinh viên cũng như CB-GV.

Hiện nay thư viện đang sử dụng phần mềm Libol nhằm hỗ trợ nhân viên thư viện quản lí và xử lý tài liệu hiệu quả, đồng thời giúp bạn đọc tra cứu tài liệu được nhanh chóng, tiện lợi.

2. Chức năng, nhiệm vụ

Thư viện trường Cao Đẳng Công nghệ TP.HCM là một bộ phận trong cơ cấu tổ chức của Trường. Có chức năng tổ chức xây dựng và quản lý vốn tư liệu văn hóa, khoa học, kỹ thuật, phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên, và sinh viên trong toàn Trường. Thư viện có nhiệm vụ:

– Nghiên cứu, đề xuất phương hướng, chủ trương kế hoạch phát triển vốn tư liệu văn hóa, khoa học kỹ thuật phù hợp với nhiệm vụ đào tạo của nhà Trường, đồng thời chịu trách nhiệm bảo quản vốn tư liệu đó

– Tổ chức cho cán bộ, Giảng viên và sinh viên của Trường khai thác, sử dụng thuận lợi và có hiệu quả các tư liệu do thư viện quản lý.

–  Phân loại và sắp xếp tài liệu theo từng chuyên ngành khoa học, kỹ thuật.

–  Xây dựng các biện pháp tra cứu để bạn đọc tìm tài liệu được nhanh chóng.

– Thông báo kịp thời những tài liệu mới được bổ sung.

– Tổ chức các hình thức tuyên truyền, giới thiệu các dạng tài liệu như sách, tạp chí, báo,… và biên soạn bản thông tin tóm tắt, giới thiệu thông tin thư mục.

Thường xuyên có kế hoạch chủ động, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học, tham gia các lớp tập huấn, hội thảo về thư viện để không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả phục vụ.

 3. Cơ sở vật chất & trang thiết bị

– Thư viện có diện tích 480m2 bao gồm: 01 phòng đọc với sức chứa khoảng 120 người và 01 kho sách bao gồm sách chuyên ngành, sách tham khảo và một số sách giải trí

– Vốn tài liệu: Tổng số bản sách trong thư viện: 16.909 bản, bao gồm nhiều môn loại, ngành nghề khác nhau, chủ yếu vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu, giảng dạy.

– Trang thiết bị: 30 máy tính nối mạng internet: trong đó 01 máy chủ (quản lý phần mềm thư viện),2 máy trạm( mượn – trả tài liệu), 01 máy tra cứu sách; 26 máy truy cập internet.

 – Toàn bộ tài liệu được phân loại theo khung phân loại thập phân Dewey rút gọn và được tổ chức thành kho mở giúp bạn đọc chủ động trong việc tìm kiếm tài liệu, thông tin.

Link vào Thư viện điện tử.

Link vào tài liệu tham khỏa các ngành