TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH CITY COLLEGE OF TECHNOLOGY

Hội đồng trường VETC, phiên họp lần thứ 2 năm 2020

10/12/2020

        Sáng ngày 07/12/2020, Hội đồng trường Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Vinatex TP.Hồ Chí Minh đã tiến hành họp phiên thứ 2 năm 2020 dưới sự chủ trì của TS.Hoàng Xuân Hiệp – Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2018 – 2023.

        Phát biểu tại phiên họp, TS.Hoàng Xuân Hiệp – Chủ tịch Hội đồng trường cho biết, phiên họp này diễn ra muộn hơn sơ với dự kiến do dịch bệnh Covid – 19 diễn biến phức tạp, các hoạt động giảng dạy, học tập phải điều chỉnh, lùi lại so với các năm trước. Phiên họp lần này thông qua Báo cáo tổng kết năm học 2019 – 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2020 – 2021.
       Báo cáo tại phiên họp, TS.Hồ Ngọc Tiến – Hiệu trưởng nhà trường cho biết, năm học 2019 – 2020 mặc dù có nhiều khó khăn như nguồn kinh phí hoạt động hạn chế, kinh phí nhà nước cấp không ổn định, công tác tuyển sinh khó khăn, dịch bệnh Covid – 19 diễn biến phức tạp nhưng tập thể CBVC đã nỗ lực để hoàn thành công việc được giao. Cụ thể là tuyển sinh dài hạn đạt 1.271/1650, đạt 77,03%; tuyển sinh ngắn hạn đạt 2.243/2.420, đạt 92,69%. Quy mô HSSV toàn trường là 3.271 HSSV. Nhà trường đã rà soát, điều chỉnh 4 chương trình đào tạo trung cấp, xây dựng 4 chương trình đào tạo cao đẳng liên thông cho 4 ngành này; rà soát, hoàn thiện 2 chương trình đào tạo cao đẳng; xây dựng và thẩm định 12 chương trình môn học ứng dụng công nghệ mới; thẩm định 51 giáo trình, xuất bản 4 giáo trình. Thời khóa biểu được thực hiện trên phần mềm trong cả học kỳ, giúp HSSV và giảng viên biết trước kế hoạch giảng dạy để sắp xếp thời gian thực hiện. Trong năm học có 3.087/3.271 được đánh giá kết quả học tập, số HSSV đạt kết quả học tập từ loại khá trở lên chiếm tỉ lệ 75.77% (2.339/3.087); kết quả rèn luyện từ loại khá trở lên chiếm tỉ lệ 82,54% (2.548/3.087).

        Về phương hướng, nhiệm vụ năm học 2020 – 2021, một số nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường là đẩy mạnh công tác tuyển sinh, tổ chức tốt quá trình đào tạo, đẩy mạnh hoạt động quan hệ doanh nghiệp, gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp trong tổ chức đào tạo các học phần thực hành, thực tập, giải quyết việc làm của HSSV sau khi tốt nghiệp…
        Phát biểu kết luận phiên họp, TS.Hoàng Xuân Hiệp – Chủ tịch Hội đồng trường cho rằng, bối cảnh năm 2021 cho thấy tình hình không khả quan hơn năm 2020. Covid – 19 tiếp tục có diễn biến phức tạp, kinh tế tăng trưởng chậm, tuyển sinh tiếp tục khó khăn. Vì vậy, trong năm học 2020 – 2021 cần đẩy mạnh truyền thông trực tuyến trong công tác tuyển sinh, duy trì đội ngũ giảng viên cơ hữu hợp lý, có biện pháp hạn chế HSSV nghỉ học, hoạt động của trung tâm sản xuất thực tập cần theo hướng sản xuất hàng mẫu, hoạt động tài chính cần tìm cách phát triển nguồn thu, tham gia các chương trình đặt hàng của các bộ, ngành. Về hợp tác với trường Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội để đào tạo trình độ đại học, TS.Hoàng Xuân Hiệp cho biết đang chờ các văn bản hướng dẫn của cấp trên.
       Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, phiên họp lần thứ 2 năm 2020 của Hội đồng trường Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Vinatex TP. Hồ Chí Minh đã thành công tốt đẹp. Tin tưởng rằng với sự đoàn kết, thống nhất, tâm huyết, trí tuệ và sự quyết tâm, Hội đồng trường Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Vinatex TP.HCM tiếp tục có những định hướng phù hợp, giúp nhà trường phát triển bền vững trong thời gian tới.

TRUNG TÂM TUYỂN SINH TRUYỀN THÔNG