TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH CITY COLLEGE OF TECHNOLOGY

icon_3

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG:

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
ĐƠN VỊ NHIỆM VỤ
1 Hoàng Xuân Hiệp Hiệu trưởng Trường Đại học CNDM Hà Nội Chủ tịch HĐT
2 Bùi Thị Thu Cúc Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính Trường Cao Đẳng Công Nghệ TP.HCM Thư ký
3 Phạm Xuân Trình Giám đốc điều hành Tập đoàn Dệt may Việt Nam
Thành viên
4 Phan Thị Kim Liên Giám đốc điều hành Tổng Công ty CP May Việt Tiến Thành viên
5 Nguyễn Ngọc Lân Tổng Giám đốc Tổng Công ty May Nhà Bè – CTCP Thành viên
6 Hồ Ngọc Tiến Hiệu trưởng Trường Cao Đẳng Công Nghệ TP.HCM Thành viên
7 Phan Thị Hải Vân Phó Hiệu trưởng Trường Cao Đẳng Công Nghệ TP.HCM Thành viên
8 Nguyễn Ngọc Hiển Phó Hiệu trưởng Trường Cao Đẳng Công Nghệ TP.HCM Thành viên
9 Bùi Ngọc Bốn Trường phòng Công tác HSSV; Chủ tịch Công đoàn Trường Cao Đẳng Công Nghệ TP.HCM Thành viên
10 Lê Minh Trung Phó Trưởng phòng Đào tạo Trường Cao Đẳng Công Nghệ TP.HCM Thành viên
11 Phạm Ngọc Hải Trưởng Khoa Ngoại ngữ – Tin học
Trường Cao Đẳng Công Nghệ TP.HCM Thành viên
12 Lê Thị Thu Nguyệt Trưởng khoa Công nghệ Dệt may Trường Cao Đẳng Công Nghệ TP.HCM Thành viên
13 Nguyễn Thế Hiển Trưởng phòng Đào tạo
Trường Cao Đẳng Công Nghệ TP.HCM Thành viên
14 Nguyễn Thanh Yến Xuân Trưởng khoa Thiết kế thời trang Trường Cao Đẳng Công Nghệ TP.HCM Thành viên
15 Vũ Thị Lĩnh Trưởng phòng Tài chính – Kế toán
Kế toán trưởng
Trường Cao Đẳng Công Nghệ TP.HCM Thành viên