TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH CITY COLLEGE OF TECHNOLOGY

Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2020

07/10/2020

       Sáng ngày 03/10/2020, Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Vinatex TP. Hồ Chí Minh đã long trọng tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2020.

Cán bộ, giảng viên, công nhân viên tham dự Hội nghị viên chức năm 2020

       Tham dự buổi hội nghị có sự hiện diện của TS. Hồ Ngọc Tiến – Hiệu trưởng; TS. Phan Thị Hải Vân – Phó Hiệu trưởng; ThS. Nguyễn Ngọc Hiển – Phó Hiệu trưởng và toàn thể cán bộ, giảng viên, công nhân viên nhà trường.
       Báo cáo tổng kết của nhà trường cho thấy, năm học 2019 – 2020 nhà trường tuyển sinh được 1.271/1.650 chỉ tiêu (đạt tỉ lệ 77,03% so với kế hoạch và bằng 81,79% so với năm học 2018 – 2019). Tuyển sinh ngắn hạn đạt 2.243/2.420 học viên, đạt 93,69% so với kế hoạch. Quy mô HSSV hệ chính quy năm học 2019 – 2020 đạt 3.271 HSSV, trong đó cao đẳng là 2.519 sinh viên, trung cấp là 752 học sinh. Số HSSV đạt kết quả học tập đạt loại khá trở lên chiếm tỉ lệ 80,48%, vượt chỉ tiêu 10,48%. Tỉ lệ HSSV đạt kết quả rèn luyện từ loại khá trở lên chiếm tỉ lệ 88,17%, vượt chỉ tiêu 8,17%. Nhà trường đã rà soát, điều chỉnh 4 chương trình đào tạo trung cấp cho đối tượng tốt nghiệp THCS và xây dựng chương trình cao đẳng liên thông cho 4 ngành này. Nhà trường cũng đã rà soát, hoàn thiện toàn bộ chương trình môn học của ngành Tiếng Hàn Quốc và Tiếng Nhật; xây dựng và tổ chức thẩm định 12 chương trình môn học ứng dụng công nghệ mới; thẩm định 51/49 giáo trình, xuất bản 4/3 giáo trình. Nhà trường đã tổ chức ngày hội việc làm năm 2020 với sự tham gia của 44 doanh nghiệp. Thông qua ngày hội, các doanh nghiệp đã tuyển được 589 HSSV và nhận hồ sơ phỏng vấn 271 lượt sinh viên. Trong năm học, có 9 cá nhân là chiến sĩ thi đua cơ sở, 83 cá nhân lao động tiên tiến; 3 tập thể nhỏ  lao động xuất sắc, 7 tập thể nhỏ lao động tiên tiến.
       Về phương hướng, nhiệm vụ năm học 2020 – 2021, nhà trường phấn đấu tuyển sinh đạt 1.400 chỉ tiêu dài hạn, 900 chỉ tiêu ngắn hạn. Phấn đấu kết quả học tập đạt loại khá trở lên là 70%, kết quả tốt nghiệp đạt 95%, hiệu quả đào tạo đạt 75%; Kết quả rèn luyện loại khá trở lên đạt tỉ lệ 80%, tỉ lệ nghỉ học dưới 5%. Tỉ lệ giảng viên/cán bộ, viên chức đạt 75%. Kinh phí đầu tư mua sắm trang thiết bị là 1 tỷ đồng, kinh phí đầu tư sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất là 2 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người phấn đấu tăng 10% so với năm trước. Về khen thưởng: 100% cá nhân là lao động tiên tiến, 15% cá nhân là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; 100% tập thể nhỏ là lao động tiến tiến, 20% tập thể nhỏ là lao động xuất sắc.
        Hội nghị đã bầu đồng chí Huỳnh Văn Triệu Vỹ, Cao Minh Nam, Nguyễn Thị Mỹ Thơ vào Ban thanh tra nhân dân, nhiệm kỳ 2020 – 2022. 

       Phát biểu tại buổi lễ TS. Hồ Ngọc Tiến – Hiệu trưởng nhà trường cho biết, năm học 2019 – 2020 là năm đặc biệt khó khăn. Thứ nhất là khó khăn về kinh phí do kinh phí hỗ trợ đào tạo nhóm ngành dệt may cấp trễ. Thứ hai là do dịch bệnh covid – 19 nên nhiều hoạt động của nhà trường bị gián đoạn. Tuy nhiên, tập thể cán bộ, giảng viên, công nhân viên của trường đã đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt kế hoạch năm học; cán bộ, giảng viên, công nhân viên đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ và tiếp tục gắn bó với nhà trường. TS. Hồ Ngọc Tiến triển khai 3 nhiệm vụ cơ bản của năm học 2020 – 2021 là tuyển sinh, tổ chức quá trình đào tạo và giải quyết việc làm cho HSSV tốt nghiệp.

TS. Hồ Ngọc Tiến – Hiệu trưởng nhà trường phát biểu ý kiến tại hội nghị

        Nhân dịp này, nhà trường cũng khen thưởng các giảng viên đã đạt thành tích tốt trong việc thực hiện kế hoạch thi đua giảng dạy nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực sư phạm trong học kỳ II và năm học; khen thưởng giảng viên quản lý, giáo dục HSSV và cố vấn học tập đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong học kỳ II và năm học; khen thưởng sáng kiến năm học; khen thưởng cho cá nhân và tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học.
MỘT SỐ HÌNH ẢNH HỘI NGHỊ: