TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH CITY COLLEGE OF TECHNOLOGY

Hội nghị Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung hội nghị trung ương 8, khóa xii của Đảng

11/01/2019

Chiều 09/01/2019, Đảng bộ Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Vinatex TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khoá XII của Đảng cho hơn 100 cán bộ, đảng viên thuộc 09 chi bộ của Trường.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Hà Văn Ngoan, báo cáo viên cao cấp – Ban Tuyên giáo Trung ương truyền đạt nội dung cốt lõi của Nghị quyết 36-NQ/TW, ngày 22/10/2019 về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Kết luận về tình hình kinh tế – xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; việc thành lập các tiểu ban tổ chức, phục vụ chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng và một số nội dung quan trọng khác.

Đồng chí Hà Văn Ngoan, Báo cáo viên cao cấp – Ban Tuyên giáo Trung ương phổ biến nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng

Sau hội nghị học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII các cấp ủy Chi bộ chủ động xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết phù hợp với tình hình thực tế của tổ chức đảng và đơn vị mình; cán bộ, đảng viên viết thu hoạch cá nhân nộp về Văn phòng Đảng ủy Trường, thời gian hoàn thành trước ngày 18/01/2019. Nội dung thu hoạch tập trung thể hiện nhận thức về thực trạng (kết quả, hạn chế và nguyên nhân), những điểm mới về quan điểm, mục tiêu, giải pháp trong các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng; liên hệ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường, đơn vị và cá nhân.

Quang cảnh Hội nghị