TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH CITY COLLEGE OF TECHNOLOGY

HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG GIỮA NHIỆM KỲ 2020 – 2025, SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023, TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NỬA CUỐI NHIỆM KỲ 2020 – 2025 VÀ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023

25/07/2023

          Ngày 19/07/2023, Đảng bộ Trường Cao đẳng Công nghệ TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng giữa nhiệm kỳ 2020 – 2025, sơ kết 6 tháng đầu năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ nửa cuối nhiệm kỳ 2020 – 2025 và 6 tháng cuối năm 2023. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Hiển – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường. Các đồng chí là Đảng ủy viên và toàn thể đảng viên thuộc đảng bộ nhà trường, đại diện các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên.

Đ/c Phan Thị Hải Vân – Ủy viên BTV Đảng ủy,
Phó Hiệu trưởng Nhà trường trình bày báo cáo tại hội nghị

          Hội nghị đã nghe Báo cáo sơ kết kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Đảng giữa nhiệm kỳ 2020 – 2025, sơ kết 6 tháng đầu năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ nửa cuối nhiệm kỳ 2020 – 2025 và 6 tháng cuối năm 2023 do đồng chí Phan Thị Hải Vân trình bày. Báo cáo đã nêu rõ những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ nhà trường 6 tháng đầu năm trên các nội dung: Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng; lãnh đạo công tác tổ chức – cán bộ; lãnh đạo công tác tổ chức xây dựng Đảng, kiểm tra Đảng; lãnh đạo các đoàn thể quần chúng… Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2023, Đảng ủy cùng Ban Giám hiệu nhà trường đã phát huy vai trò của các Chi bộ, lãnh đạo các đơn vị, đảng viên, CBVC và người lao động hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra. Công tác xây dựng Đảng thường xuyên được quan tâm theo dõi, chỉ đạo kịp thời, tạo sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ, phát huy vai trò dân chủ, tự phê bình và phê bình. Công tác kiểm tra giám sát được triển khai thực hiện đúng với kế hoạch đề ra, tăng cường và phát huy sức mạnh công tác đoàn thể…

          Tại hội nghị đã có nhiều ý kiến tham gia phát biểu nhằm tiếp tục nhấn mạnh, làm rõ hơn các nội dung báo cáo, đặc biệt là những nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường, các chi bộ, các tổ chức chính trị – xã hội trong thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ 6 tháng cuối năm 2023.

Đ/c Nguyễn Ngọc Hiển – Bí Thư Đảng ủy,
Hiệu trưởng nhà trường phát biểu kết luận hội nghị

          Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Hiển, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường một lần nữa ghi nhận kết quả đạt được của các Chi bộ trong toàn Đảng bộ đã nỗ lực cố gắng để Đảng bộ hoàn thành kế hoạch đề ra trong nửa đầu nhiệm kỳ 2020-2025, 6 tháng đầu năm 2023, tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đồng chí đảng viên để tiếp tục có các giải pháp hiệu quả lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ của Đảng bộ trong nửa sau nhiệm kỳ 2020-2025 và 6 tháng cuối năm 2023.

          Đồng thời, đồng chí Nguyễn Ngọc Hiển cũng thẳng thắn đánh giá một số hạn chế cần đẩy mạnh hơn nữa trong nửa sau nhiệm kỳ 2020-2025 và 6 tháng cuối năm 2023, đặc biệt các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, trong đó nhấn mạnh các nội dung: Học tập, quán triệt đầy đủ các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng bộ cấp trên, đẩy mạnh công tác xây dựng, tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, công tác kiểm tra, giám sát và thực hiện nghiệp vụ công tác Đảng; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động đoàn thể gắn với nhiệm vụ chuyên môn của nhà trường; đẩy mạnh công tác tuyển sinh, phấn đấu tuyển sinh năm 2023 đạt chỉ tiêu; tăng cường hoạt động quan hệ doanh nghiệp, hợp tác quốc tế giải quyết việc làm cho HSSV sau tốt nghiệp.

Một số hình ảnh trong Hội nghị