TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH CITY COLLEGE OF TECHNOLOGY

Hội nghị sơ kết học kỳ I và triển khai phương hướng, nhiệm vụ học kỳ II năm học 2020-2021

11/03/2021

     Sáng ngày 06/03/2021, Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Vinatex Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị sơ kết nhằm đánh giá kết quả hoạt động học kỳ I và triển khai phương hướng, nhiệm vụ học kỳ II năm học 2020 – 2021.
    Thay mặt lãnh đạo nhà trường, TS. Hồ Ngọc Tiến – Hiệu trưởng nhà trường đã trình bày báo cáo sơ kết học kỳ I và triển khai phương hướng, nhiệm vụ học kỳ II năm học 2020 – 2021. 

    Báo cáo nêu rõ các mặt tuyển sinh, đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, đảm bảo chất lượng, tổ chức bộ máy và quản lý nhân sự, công tác sinh viên, sản xuất thực tập… đều đạt được những kết quả nhất định. Trong phương hướng cũng chỉ ra các hoạt động này cần sự nỗ lực hơn nữa của toàn thể cán bộ, giảng viên, công nhân viên nhà trường; đặc biệt trong giai đoạn hiện nay.

Toàn cảnh hội nghị sơ kết học kỳ I năm học 2020 – 2021

TS. Hồ Ngọc Tiến – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường trình bày báo cáo sơ kết học kỳ I và triển khai phương hướng nhiệm vụ học kỳ II, năm học 2020 – 2021.

     Tại hội nghị, nhiều cán bộ, giảng viên, công nhân viên nhà trường đã phát biểu, góp ý cho báo cáo sơ kết học kỳ I và phương hướng, nhiệm vụ học kỳ II năm học 2020 – 2021, đặc biệt là góp ý cho việc đẩy mạnh quảng bá tuyển sinh, hoạt động đào tạo, công tác xây dựng chương trình, giáo trình, sản xuất thực tập.

ThS. Nguyễn Thanh Yến Xuân trình bày báo cáo tham luận tại Hội nghị

     TS. Hồ Ngọc Tiến – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường phát biểu kết luận hội nghị, chỉ ra những hạn chế, những chỉ tiêu chưa đạt được trong học kỳ I, đồng thời cũng nêu ra những việc cần thực hiện trong thời gian tới. Cụ thể:
     – Công tác tuyển sinh – truyền thông: xây dựng kế hoạch tuyển sinh – truyền thông sát thực tế, tác động đúng đối tượng, từng bước xây dựng thành công thương hiệu nhà trường, thực hiện tuyển sinh đạt chỉ tiêu đề ra.
     – Công tác đào tạo: tiếp tục tổ chức thẩm định 02 giáo trình tự biên soạn và 73 giáo trình lựa chọn theo kế hoạch.
    – Công tác quản lý học sinh, sinh viên: tổ chức tốt các hoạt động ngoại khóa, các lớp kỹ năng mềm; triển khai, hướng dẫn chi tiết đến các cố vấn học tập để thực hiện tốt công tác hỗ trợ, nắm bắt diễn biến, tư tưởng HSSV, kịp thời hỗ trợ sinh viên gặp khó khăn.
    – Công tác tổ chức bộ máy, nhân sự: tiếp tục nghiên cứu, triển khai phương án đánh giá CBVC dựa trên kết quả công việc; triển khai kế hoạch sắp xếp đội ngũ CBVC tinh gọn; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, giảng viên tiến tới chuẩn hóa theo chức danh nghề nghiệp.
    – Hoạt động sản xuất – thực tập: chuẩn hóa quy trình công nghệ từng sản phẩm; thiết kế bố trí dây chuyền hợp lý; phân công lao động phù hợp; kiểm soát chất lượng; tập trung mọi nguồn lực để cải tiến năng suất và chất lượng.
     Hội nghị cũng đã biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích, đóng góp lớn lao cho các hoạt động của nhà trường trong học kỳ I, năm học 2020 – 2021.
    Với tinh thần đoàn kết, nỗ lực cố gắng của tập thể cán bộ, giảng viên, công nhân viên nhà trường chắc chắn sẽ vượt qua mọi khó khăn, đạt kết quả tốt trong học kỳ II, năm học 2020 – 2021.
Một số hình ảnh trong Hội nghị:

TS. Phan Thị Hải Vân – Phó Hiệu trưởng nhà trường đóng góp ý kiến tại Hội nghị

ThS. Nguyễn Duy Tiến – Phó Trưởng phòng Công tác HSSV trình bày báo cáo tham luận tại Hội nghị

TS. Hồ Ngọc Tiến – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường trao phần thưởng cho
tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học kỳ I năm học 2020 – 2021

Trung tâm Tuyển sinh – Truyền thông