TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH CITY COLLEGE OF TECHNOLOGY

Hội nghị sơ kết học kỳ I và triển khai phương hướng, nhiệm vụ học kỳ II năm học 2019 – 2020

06/03/2020

Sáng ngày 29/02/2020, Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Vinatex Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị sơ kết nhằm đánh giá kết quả hoạt động học kỳ I và triển khai phương hướng, nhiệm vụ học kỳ II năm học 2019 – 2020

Thay mặt lãnh đạo nhà trường, TS. Phan Thị Hải Vân – Phó Hiệu trưởng nhà trường đã trình bày báo cáo sơ kết học kỳ I và triển khai phương hướng, nhiệm vụ học kỳ II năm học 2019 – 2020. Báo cáo nêu rõ các mặt tuyển sinh, đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, đảm bảo chất lượng, tổ chức bộ máy và quản lý nhân sự, công tác sinh viên, sản xuất thực tập… đều đạt được những kết quả nhất định. Trong phương hướng cũng chỉ ra các nội dung hoạt động này cần sự nỗ lực hơn nữa của toàn thể cán bộ, giảng viên, công nhân viên nhà trường; đặc biệt trong tình hình mới, phải tự chủ hoàn toàn và trong điều kiện tuyển sinh gặp nhiều khó khăn hiện nay.

Toàn cảnh hội nghị sơ kết học kỳ I năm học 2019 – 2020

Tại hội nghị, nhiều cán bộ, giảng viên, công nhân viên nhà trường đã phát biều, góp ý cho báo cáo sơ kết học kỳ I và phương hướng, nhiệm vụ học kỳ II năm học 2019 – 2020, đặc biệt là góp ý cho việc đẩy mạnh quảng bá tuyển sinh, hoạt động quan hệ doanh nghiệp, công tác xây dựng chương trình, giáo trình.

 Ths. Bùi Ngọc Bốn, Chủ tịch công đoàn trường phát biểu góp ý cho báo cáo sơ kết học kỳ I và phương hướng học kỳ II năm học 2019 – 2020

TS.Hồ Ngọc Tiến – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường đã phát biểu kết luận hội nghị, chỉ ra những hạn chế, những chỉ tiêu chưa đạt được trong học kỳ I, đồng thời cũng nêu ra những việc cần thực hiện trong thời gian tới. Cụ thể:

Một là: Đẩy mạnh tuyển sinh đạt chỉ tiêu đề ra. Yêu cầu Trung tâm Tuyển sinh – Truyền thông nhanh chóng cụ thể hóa kế hoạch, phối hợp các đơn vị, các khoa thực hiện tốt các hình thức quảng bá, tuyên truyền, vận động với hiệu quả cao nhất.

Hai là: Phòng Công tác học sinh sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp nghiên cứu, nắm bắt tâm tư, tình cảm của HSSV, phối hợp với các khoa để tìm ra biện pháp hạn chế sinh viên nghỉ học.

Ba là: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên công nhân viên; đặc biệt chú trọng đội ngũ giảng viên nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề ….

Bốn là: Đẩy mạnh phát huy sáng kiến, xây dựng chương trình, giáo trình tốt nhất phục vụ công tác giảng dạy.

Năm là: Vấn đề tự chủ tài chính đặt ra nhiều khó khăn cho trường. Mỗi cá nhân, đơn vị phải tự xác định vai trò của mình, để có những đóng góp nhất định cho sự phát triển của nhà trường.

Sáu là: Thực hiện điều chỉnh thu nhập theo vị trí việc làm, theo khối lượng và chất lượng công việc, nhằm tạo sự công bằng trong phân phối thu nhập.

Bảy là: Trung tâm sản xuất thực tập cố gắng tổ chức hoạt động sản xuất thực tập, vừa đạt hiệu quả đào tạo, vừa đạt hiệu quả kinh tế.

 

TS. Hồ Ngọc Tiến – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường phát biểu kết luận hội nghị

Hội nghị cũng đã biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích, đóng góp lớn lao cho các hoạt động của nhà trường trong học kỳ I, năm học 2019 – 2020.

Với tinh thần đoàn kết, nỗ lực cố gắng của tập thể cán bộ, giảng viên, công nhân viên nhà trường chắc chắn sẽ vượt qua mọi khó khăn, đạt kết quả tốt trong học kỳ II, năm học 2019 – 2020.

Một số hình ảnh trong Hội nghị:

 Ths. Đỗ Quang Doanh phát biểu góp ý tại hội nghị

 

Ths. Trương Thanh Hiệp phát biểu góp ý tại hội nghị

 

 Ths. Nguyễn Ngọc Hiển, Phó Bí thư Đảng ủy, phó Hiệu trưởng nhà trường trao phần thưởng cho tập thể có thành tích xuất sắc trong học kỳ I năm học 2020 – 2022

 

 TS. Phan Thị Hải Vân – Phó Hiệu trưởng nhà trường trao phần thưởng cho các cá nhân có thành tích trong học kỳ I năm học 2019 – 2020

 

Trung tâm Tuyển sinh và – Truyền thông