TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH CITY COLLEGE OF TECHNOLOGY

Hội thi trực tuyến “Tự hào tuổi trẻ VETC thế hệ Bác Hồ”

13/05/2020

Hội thi trực tuyến “Tự hào tuổi trẻ VETC thế hệ Bác Hồ”

+ Đối tượng dự thi
Toàn thể ĐVTN, HS-SV Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Vinatex TP.HCM.

+ Thời gian tổ chức
Hội thi sẽ được tổ chức thành 7 ngày thi, mỗi ngày 10 câu hỏi, bắt đầu từ 7h30 ngày 13/05/2020 đến hết 16h30 ngày 19/05/2020.

+ Nội dung hội thi.
Kiến thức về cuộc đời, sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

– Thí sinh phải nhập đầy đủ họ và tên, số điện thoại và lớp của thí sinh dự thi trước khi tham gia thi.
– Hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến: thí sinh trả lời các câu hỏi trắc nghiệm được chấm điểm tự động. Bài thi với các câu hỏi trắc nghiệm theo dạng chọn đáp án A, B, C, D, thí sinh chọn 01 đáp án đúng nhất.
– Thời gian thi là 4 phút. Hết thời gian thi hệ thống sẽ tự kết thúc hoặc thí sinh có thể nộp bài trước khi hết thời gian nếu đã hoàn thành phần thi.

+ Ngày thi thứ 7: ngày 19/5/2020 từ 7h30 đến 21h30 cùng ngày.

Các bạn Click vào đây để bắt đầu thi.